02/04/15

Boa parte do mundo dos meus afectos

1908-2015